DEL 1 AV UTVIKLINGSPROGRAM

6 Salgsfaser & 24 Ferdigheter

Kvalitet i alle ledd skaper vekst!

Nordic Business Academy sitt salgskurs er bygd opp av Ferdighetshjulet, som består av de 6 grunnleggende salgsfasene du bør kunne for å selge mer og forhandle bedre. Salgsfasene er igjen bygd opp av 24 salgsferdigheter.

Programmets innhold: 24 ferdigheter

70 % praktisk trening, 30% teori og personlig oppfølging av faglærer.

1. Salgsstrategi: Slik selger du effektivt

2. VAK-modellen: Spill på ulike sansepreferanser

3. OILA-post: Få oppmerksomhet

4. Profesjonell møtebooking -Bedre hitrate

5. Skape kontakt: Skap tillit

6. Møteledelse: Led deg selv og kunde

7. Kartlegge kundens behov

8. Spørre- og intervjuteknikker

9. Argumentasjonsteknikk

10. Presentasjon av produktet

11. Pris og rabatt spørsmål

12. Håndtere innvendinger

13. Kjøpssignaler

14. Kjøpsprosessen

15. Utforme tilbud

16. Stressmestring

17: Lukke salget

18. Unngå utsettelser

19. Emosjonell intelligens (EQ)

20. Forhandlingsteknikker

21. Servicekvalitet

22. Påfølgende salg

23. Kundepleie

24. Klagehåndtering

Jeg ønsker en samtale med Kay om salgskurs.

Planleggingsfasen

Målet med Planleggingsfasen, er å forberede deg slik at du selger mest mulig effektivt. En god salgsstrategi sikrer at alt arbeid som gjøres, fører frem mot målet “Effektivt salg”.

Behovsfasen

I dette kurset lærer du å avdekke og kartlegge kundens behov. Det tar for seg ferdighet 5-8 som innebærer å skape kontakt, lede møter, kartlegge behov og beherske lytte- og spørreteknikker.

Løsningsfasen

I løsningsfasen vil vi gå dypere inn i argumentasjon og presentasjon av produktet overfor kunden. Vi skal lære noen teknikker for å håndtere og takle innvendinger. Hva gjør du når kunden spør om rabatt?

Tilbudsfasen

I tilbudsfasen skal vi avslutte salget. Vi skal komme til enighet om pris og løsning. Vi skal i denne seksjonen bli bedre til å tolke kjøpssignaler, forstå kundens kjøpsprosess, utforme et uimotståelig tilbud samtidig som du håndterer stress.

Avslutningsfasen

I avslutningsfasen skal vi komme til enighet om kjøp og sikre salget. I dette kurset tar vi en gjennomgang om å få orden på kunden, unngå utsettelser, bruke din emosjonelle intelligens samt gjennomføre forhandlinger.

Oppfølgingsfasen

I oppfølgingsfasen ser vi på noen teknikker for å yte god service samt pleie kunden, slik at han/hun kommer tilbake og kjøper mer. Vi ser på flere metoder for mersalg og påfølgende salg.

Jeg er ønsker en prat med Kay Ellingsen vedrørende kurs