Sertifisering i prestasjonsledelse (Online og live)

Prestasjonsledelse er først og fremst handlingsorientert og fokuserer på den enkeltes eller teamets prestasjonsarena. Prestasjonsledelse handler om å avklare forventninger, ha klare mål og en retning for hver enkelt medarbeider. Her får du hjelp til å lede dine ansatte til å bedre sine prestasjoner.

Dette er programmet for deg som:

 • Ønsker å sikre deg personlig suksess og komme videre i karrieren
 • Ønsker å lære å lede seg selv før du leder andre
 • Ønsker å få grunnleggende inføring i atferdspsykologien og kommunikasjon
 • Ønsker god kunnskap innen prestasjonsledelse
 • Vil bli sertifisert som business coach

.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dag 1:

Fra sjef til leder

 • EQ vs IQ
 • Emosjonell kompetanse – Vær en av gutta for en dag
 • Guide for ”å lese” mennesker
 • Trening i VAK-modellen
 • Du kan bli bedre til å kommunisere
 • Skifte av synsvinkel
 • Forankring av en god følelse
 • Ditt indre tankespill
 • Valg av atferdsmønster
 • Regulering av nærhet og avstand
 • Prestasjonsforbedring.

Dag 2:

Hvordan kommuniserer med dine ulike medarbeidere?

Du blir kjent med atferdstrekk som forteller deg hvordan dine medarbeidere ønsker å bli møtt og kommunisert med.

 

 • Kartlegg medarbeiders atferdsstil
 • Praktisk atferds planlegging
 • Håndtere innvendinger
 • Håndtere innvendinger ved å støtte behov
 • Håndter konflikter
 • Håndtere innvendinger ved å indentifisere behovet bak innvendingen
 • En utviklingssamtale eller en utstøtningssamtale?

Dag 3:

Atferdspsykologi med fokus på hva som styrer vår kommunikasjon og hvordan vi gjennom god kommunikasjon, gode relasjoner og tillit får muligheter til å påvirke, skape forandring og nå våre mål.

Fra gruppe til team:

 • Medarbeiderundersøkelse.
 • Organisasjonens indre klima.
 • Behov for forbedringer
 • Motivasjonsundersøkelse
 • Vurdering av ledere
 • Kjenn medarbeiderne dine
 • Lag et team av din gruppe.
 • Sørg for et godt klima i firmaet ditt
 • Balanser mellom konkurranse og omsorg

Dag 4:

Hvordan motivere, inspirere og engasjere de forskjellige type medarbeidere? Hva slags evner er nødvendige for å bygge opp et team med engasjerte medarbeidere som arbeider godt sammen?


Din leder stil er det atferdsmønster du viser over tid slik dine medarbeidere oppfatter deg:

 • Den instruerende leder stilen
 • Den delegerende leder stilen
 • Den medvirkende leder stilen
 • Den rådgivende leder stilen
 • Vurder medarbeidernes utviklingsnivå
 • Beslutningsevne
 • Hvordan balansere mellom styrende og støttende ledelse?
 • Hvordan leder du?
 • Hva motiverer?
 • Hva demotiverer?
 • Kartlegg din egen atferd

Inkludert i kurset får du en atferdsanalyse

Forstå deg selv først , for å kunne bedre forstå og kommunisere med de rundt deg (andre).

Hva får du:

En egen atferdsprofil  som beskriver deg og hvilke farge som passer deg mest naturlig.

 • Den interne profilen gjenspeiler sanne motivasjoner og ønsker. Dette er den være-måten en ofte vil se utenfor et arbeidsmiljø, eller når en person er under press.
 • Den eksterne profilen beskriver oppfatning av hvilken personlighet vedkommende ideelt sett bør ha. Denne formen gjenspeiler vanligvis den atferdsstilen en person vil forsøke å fremvise på arbeidsplassen.

Den oppsummerende profilen

I virkeligheten vil kandidatenes væremåte være konsistent med elementer fra begge profilene. Den oppsummerende profilen er en kombinasjon av de to andre profilene, og beskriver den sannsynlige vanlige væremåten din.

Kay Ellingsen

Fagansvarlig – Forfatter – Kursinstruktør – 

Foredragsholder

Jeg ønsker et møte med Kay Ellingsen vedrørende prestasjonsledelse og utviklingsprogram.

Fagbøker du får med deg fra kurset

BOK 3 ”Prestasjonsledelse av Bestselgeren” er en bok om aktivitetsorientert ledelse som viser hvordan du kan lede dine ansatte. Ved å lære din egen og de ansattes atferd å kjenne vil du skape en mer effektiv organisasjon. Her finner du inspirasjon og praktiske øvelser til å lede dine ansatte til å bedre sine prestasjoner.

BOK 4: Her får du som leder en startpakke med nødvendige verktøy. Boka har 174 øvelser fordelt på fem områder: Kommunikasjonsverktøy (38 øvelser), salgs- og serviceverktøy (35 øvelser), HMS-verktøy (8 øvelser), ansettelses- verktøy (25 øvelser) og ledelsesverktøy (85 øvelser). Boka inneholder mange nyttige og nødvendige tester, samt en rekke praktiske øvelser for å bevisstgjøre og trene ferdigheter. Innholdet blir referert til og satt inn i sin rette sammenheng i de foregående bøkene i serien.