DEL 2 AV UTVIKLINGSPROGRAM

Atferdsmønster & Kommunikasjon

Kvalitet i alle ledd skaper vekst!

Bestselgerens kommunikasjon

Dette kurset er basert på en rekke viktige intervjuer, mye research og praktisk erfaring fra dyktige selgere, salgs- og markedssjefer, gründere og salgstrenere med flere års erfaring. På bare et par måneder, vil dette innholdet hjelpe deg ikke bare ligge flere skritt foran dine konkurrenter, men også skritt foran i salgsprosessen.

Hva handler kurset om?

Dette er det andre kurset i en serie av to kurs om kommunikasjon innen salg og servicekvalitet. Syv prosent av selgerne står for 80 prosent av salget. Hva kjennetegner de beste innen salg og servicekvalitet? Vi intervjuet en rekke dyktige selgere, salgs- og markedssjefer, gründere og salgstrenere, alle med årelang erfaring.

Hvem er kurset for?

“Bestselgerens kommunikasjon” er for deg som er viderekommende i salg og service og som vil forstå kundens atferdsmønster. Kurset har to deler. Del 1: Hvordan håndtere salgsprosessen og bruke de 24 ferdighetene på kunder med ulik atferdsstil. Del 2: Generelle tankemønstre.

Hvordan foregår kurset?

Bestselgerens kommunikasjon er et utviklingsprogram som besår av 70% praktisk trening og 30% teori.  Kurset består av fysiske samlinger og digitalt pensum med blant annet kursvideoer,  treningsmanualer, praktiske verktøy og maler som du kan bruke i ditt firma umiddelbart. 

PENSUM I UTVIKLINGSPROGRAMMET

De fire kundetypene

Kurset viser deg hvordan du best kommuniserer med dine ulike kunder, som vi deler inn i fire kategorier med hver sin atferdsstil; rød, gul, grønn og blå. Atferdsstilen bestemmer innkjøpsstilen. Innkjøpsstilen avgjør hvordan du best kommuniserer med den enkelte gjennom de seks salgsfasene. Vi lærer deg å lese mennesker, identifisere kundetypen samt tilpasse deg de ulike atferdene i væremåte, talemåte og personlighet. På den måten havner du på samme bølgelengde som kunden.

N

Forstå de fire atferdsfamilier

N

Pass på de 8 gradsforskjellene

N

Fargekombinasjoner

Guide for å lese mennesker

Enhver kunde er enestående og har sitt eget foretrukne kjøpsmønster. Det er altfor tidkrevende å kartlegge alle kundene ned til den minste detalj. Du kommer langt med å kartlegge kundens primære atferdsstil. I kurset hjelper vi deg til å foreta en grovsortering. Du plasserer kunden din i en de fire atferdsstilene; rød, gul, grønn eller blå. Slik kan du raskt tilpasse deg den kommunikasjonen som din kunde forventes å bruke.

N

Atferdsfirkanten

N

Kundenes ulike kjøpemønstre

N

Lær å kjenne kunden din

En vellykket salgsstrategi

I kurset lærer vi deg å bestemme kundenes dominerende atferdsstil, slik at du kan planlegge din salgsstrategi for hver av salgsferdighetene du vil bruke neste gang du besøker kunden. Denne salgsprosessen består av fire skritt. Nøkkelen er å identifisere atferdsstil, bruke relevante salgsferdigheter og tilpasse din kommunikasjon deretter.

N

Kartlegg kundens atferd

N

Planlegg din salgsprosess

N

Tilpasse ferdighetshjulet

Vår indre kommunikasjonsmodell

Ditt mentale kart avgjør kommunikasjonen. Alle mennesker lager sine egne, særpregede mentale kart og reagerer ut fra sin egen modell av verden. Selv to identiske tvillinger har ulike modeller. Det skyldes at de har ulike personlige opplevelser. Noen kart er ubevisste. Det kan du gjøre noe med: Du kan bevisstgjøre dine kart. Da kan du oppgradere dem. I kurset viser vi deg flere modeller på hvordan du kan oppgradere din indre kommunikasjon, for ikke å si mentale styrke.

N

God indre dialog

N

Nevrolingvistisk programmering (NLP)

N

Tankemodeller & tanketreningsmanualer 

Den suksessfulle samtalen

For å skape en vellykket samtale, må du ha det grunnleggende på plass: Lese og forstå atferd, planlegge strategi og salgsfasene etter kundetypen samt skape en god indre dialog. Veien frem til ditt ønskede samtaleresultat har tre trinn: Skap kontakt, støtt og ta ledelsen. I kurset viser vi deg hvordan du kan oppnå en suksessrik kommunikasjon selv med motstridende interesser.

N

En effektiv kommunikasjonsmodell

N

Forstå hvordan hjernen er bygd opp

N

Hvordan ta ledelsen i en samtale

Jeg ønsker en prat med Kay Ellingsen vedrørende kurs.