Grunnregler for forhandlings- og møteteknikk

Grunnregler for forhandlings- og møteteknikk

Hvor ofte arrangeres det møter? Hvor ofte forhandles det?De fleste har en fornemmelse av at det er noe der skjer en gang i mellom. Virkeligheten er at vi forhandler med andre mennesker så godt som alltid. Når vi er sammen med andre mennesker, benytter vi alltid...