Nordic Business Academy har som mål å bidra til en “ny kultur” innen salg, service og ledelse.

 
Prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Prestasjonskultur kjennetegnes av selvledelse og prestasjonsledelse.
 
Medarbeiderne tar ansvar for egne prestasjoner og egen utvikling.
 
Din jobb som leder er å skape forutsetninger for at dette er mulig.
 
Vi tar utgangspunkt i at folk er forskjellige. Vi deler dine ansatte inn i fire atferdsmønstre som vi kaller rødt, gult, grønt eller blått at- ferdsmønster.
 
Og vi kombinerer atferdsmønstre med VAKT-modellen: Noen lagrer informasjon og erfaring i bilder (Visuelle), andre i lyd (Auditive) og atter andre i lukt, smak og bevegelse (Kinestetiske).
 
Noen tenker hovedsakelig i fortid, nåtid eller fremtid. Ulike kombinasjoner av atferd gjør oss til unike mennesker med stort potensiale til utvikling.
 
Prestasjonsledelse av Bestselgeren har to deler. I del 1 ser vi på hvordan du skal lede dine ulike salgs- og servicemedarbeidere gjennom de seks salgsfasene ved hjelp av de 24 ferdighetene. I del 2 beskrives prestasjonsorientert lederskap.
 
Kurset bygger på de to foregående fagområdene i bestselgerserien.
Bestselgerens 24 ferdigheter, og i Bestselgerens kommunikasjon fortalte vi om hvordan salgs- og servicepersoner kan identifisere kundens atferdsstil, bli oppmerksom på kundens behov og øke resultatet gjennom å identifisere ulike kunders atferd og kjøpsstil.
 
Vi introduserte de fire atferdsfamiliene: rød, gul, grønn og blå.
 
Når du skal lede din medarbeider til salg og service, anbefaler vi spesielt at du har satt deg inn i Best- selgerens kommunikasjon. Den omhandler hvordan salgs- og servicearbeideren skal
lede kunden til kjøp av både synspunkter og produkter.
 
Dersom du bytter ut ordet kunde med medarbeider og selger/servicemedarbeider med leder vil du kunne bruke de samme ferdighetene når du skal veilede den enkelte medarbeider.
 
Slik selgeren skal lede kunden til kjøp, skal du lede medarbeideren til å bli den beste innen salg og service.
 
Ønsker du å få et utviklingsprogram for deg selv og dine ansatte, så sender vi gjerne ett program til deg også?‍??‍?
 
Nordic Business Academy
Kay Ellingsen?

Jeg ønsker å bli kontaktet